Zabıta Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : Mahmut AYAN
  • Görevi : Zabıta Dairesi Başkanı

  • Özgeçmiş

    1969 yılında Balıkesir doğmuştur. Kamu Yönetimi mezunu olan Mahmut AYAN halen Kent Çalışmaları ve Kent Yönetimi üzerine Master yapmaktadır. Altıeylül Belediye Başkanlığında Zabıta Müdürü olarak görev yapmış olup Kasım 2017 itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

    Ayan, evli ve iki çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Mevzuatlar
  • Faaliyet Raporları
Zabıta Daire Başkanlığı’nın görev, yetki sorumlulukları şunlardır:

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumakamacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleriyapmak ve yetkileri kullanmak,

2) Yasalar ve UKOME, AYKOME kararları doğrultusunda trafik ile ilgili gerekli tespit ve denetimleriyapmak,

3) Belediye ve bağlı kuruluşları ile belediye hizmet binaları ve sosyal tesislerini sabotaj, yangın,hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak,5188 sayılı yasa kapsamında iş ve işlemlerde bulunmak,

4)
Üst yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak.

No Tarih Açıklama İndir
985 22.08.2017 Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
1090 23.08.2016 Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Zabıta Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Zabıta Daire Başkanlığı 2015 Performans