Zabıta Dairesi Başkanlığı

Zabıta Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : İsmail Erdoğan
 • Görevi : Zabıta Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  25.03.1970 tarihinde İzmir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Önlisans mezunu.

  1991 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığında vatani görevini tamamladı. 09.06.1993 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında Uzman Çavuş olarak Kahramanmaraş ilinde göreve başladı. 1996 - 1997 yılları arasında Kuzey Irak’ta görev almış ve 2000 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. 2003 yılında açıktan atama ile Balıkesir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünde  memur olarak göreve başladı. 2005 yılında Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Memuru olarak görev aldı. Balıkesir Belediyesi, Büyükşehir ünvanı aldıktan sonra Zabıta Komiseri olarak görev yaptı. 

  22 Aralık 2015 tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında Zabıta Şube Müdür Vekili olarak atandı.                            

  Evli ve 2 çocuk babasıdır.  • Görevleri
Zabıta Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216 ve 5393 sayılı kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,
2) Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,
3) Ana arterlerdeki izinsiz işgalleri önlemek ve işgal edenler hakkında kanuni işlem yapmak,
4) Çığırtkanlığı önlemek ve çığırtkanlık yapanlar hakkında kanuni işlem yapmak,
5) Ana arter ve meydanları işgal eden seyyar satıcıları kaldırarak kanuni işlem başlatmak,
6) Belediyenin mülkü olan gayrı menkullerle park, bahçe ve mezarlıkların işgallerine mani olmak,
7) Dilencilere mani olmak,
8) İlan Reklam Yönetmeliğine göre denetim yapmak, yönetmeliğe aykırı konan reklamları kaldırarak koyanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,
9) Yangın, deprem, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,
10) Sıhhi ve G.S.M Ruhsatına tabi işyerlerini denetlemek.
11) Sıhhi ve GSM ruhsatı olmadan faaliyet gösteren işyerleri hakkında ilgili birimin teklifiyle alınan encümen kapatma kararlarını uygulamak,
12) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren LPG ve akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerini engellemek ve söküm işlemlerinde ilgili birime yardımcı olmak,
13) Yasak olan yerlere moloz dökülmesini engellemek, dökenler hakkında cezai işlem uygulamak.
14) Ruhsatsız veya ruhsata aykırı faaliyette bulunduğu vatandaşlarca bildirilen işyerleri ile ilgili başvuruları ilgili ilçe belediyesine yönlendirmek ve başvuru ile ilgili yapılan işlemlerin ilgilisine ve Belediyeye bildirilmesini istemek.
15) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılarla ilgili, tespit veya başvuruları ilgili ilçe belediyesine yönlendirmek, yapılan işlemlerin ilgilisine ve Belediyeye bildirilmesini istemek.
16)Belediyece yerine getirilecek ve ilgili birimin gerekli koordinasyonu sağlamasının ardından yapılacak her türlü tahliye ve yıkım işlemlerinde, çalışma sahasında önlem alacak güvenlik güçlerine yardımcı olmak.