Belediye Konservatuvarı

ulasim

KURULUŞ AMACI

Balıkesir Belediye Konservatuarı, kültür ve uygarlığımızın temel taşlarından olan Türk Müziğimizi ve Türk Folklorunu, aslına uygun ve doğru olarak icra etmek, koruyup geliştirmek, toplumumuza sevdirmek ve yetenekli kişileri keşfederek yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 4 Haziran 2003 tarihinde, Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı karar gereğince kurulan ve 15 Kasım 2003 tarihinde faaliyetlerine başlayan konservatuarımız, üç ana dalda hizmet vermektedir.

FAALİYET ALANLARI

a) Konservatuvar Okulumuz: Konservatuarımızın ekseni diyebileceğimiz Konservatuar Okulumuz, dört yıl süreli olup Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerimize öğrenci kabulü yetenek sınavıyla olmaktadır. Başvuruda bulunabilmek için en az ilkokul mezunu ya da sekizinci sınıf öğrencisi olmak şartı aranmaktadır. Bugün okulumuzda TSM ve T.H.M bölümlerinde nazariyat, meslek çalgısı, repertuar, usül bilgisi gibi dersler başta olmak üzere Devlet Konservatuarları müfredatı uygulanmaktadır.Dönem sonlarında yapılan sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimiz, bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmış olacaklardır. Dört yıl sonunda, okuldaki eğitim ve öğretimlerini tamamlayan öğrencilerimize, Konservatuar Müdürlüğümüz tarafından Konservatuar Mezuniyet Sertifikası verilmektedir. Okullarını bitiren öğrencilerimiz, böylelikle hem müziğin temel bilgi ve kurallarını öğrenmiş olacaklar, hem de müzik alanında mesleki eğitim veren diğer okul sınavlarına girme şansını yakalayacaklar ve gerekirse profesyonel anlamda müzik icra etme yolunda önemli bir mesafe kat etmiş sayılacaklardır.

b) Enstrüman Kurslarımız: Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Klasik Batı Müziği enstrümanlarının icrasının öğretildiği kurslarımızda, alanında uzman öğreticiler tarafından alt limit İlköğretim 3. Sınıf öğrencisi olmak üzere her yaştan insanımıza haftada bir ders saati süresinde, sekiz ay boyunca öğrenim verilmektedir. Kurslarımızda, T.S.M. dalında keman, ud, ney, ve piyano; T.H.M. dalında bağlama ve kaval; K.B.M. dalında da keman, gitar, piyano ve yan flüt enstrümanlarının icrası öğretilmektedir. Ayrıca, halk oyunları kursu da faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu yıldaki kurslarımızı başarıyla bitirenler, gelecek yıl düzenlenecek olan kurslarımıza da kaldıkları yerden devam etme fırsatı bulabileceklerdir.

c) TSM Koromuz: Koro şefimiz ve aynı zamanda Konservatuarımız T.S.M. Anasanatdalı başkanı olan Özkan KEF, müzik eğitimini Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında tamamlamıştır. Haftada bir gün olarak çalışmalarını sürdürmekte olan koromuza, her yaş ve meslekten kişiler katılarak musıkimizi aslına uygun ve doğru bir biçimde icra etmek için çaba göstermektedirler. Koromuza ses ve saz icracıları Eylül ayında yapılan sınavla koromuza kabul edilmektedirler. TSM Koromuzda 2011-2012 dönemi itibariyle 32 ses icracısı, 11 saz icracısı görev yapmaktadır.

d) THM Koromuz: Koro şefimiz ve aynı zamanda Konservatuarımız T.H.M. Anasanatdalı başkanı olan Hakan ALTINTAŞ, müzik eğitimini Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında tamamlamıştır. Haftada bir gün olarak çalışmalarını sürdürmekte olan koromuza, her yaş ve meslekten kişiler katılarak musıkimizi aslına uygun ve doğru bir biçimde icra etmek için çaba göstermektedirler. Koromuza diğer bölümlerde olduğu gibi ses ve saz icracıları Eylül ayında yapılan sınavla koromuza kabul edilmektedirler. THM Koromuzda 2011-2012 dönemi itibariyle 45 ses icracısı, 12 saz icracısı görev yapmaktadır.