BütçeTarih Açıklama İndir
2021 2021 Mali Yılı Bütçesi
2020 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi
2019 2020 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi
2018 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi
2020 Diğer Mali Tablolar
2020 Nakit Akış Tablosu
2020 Öz Kaynak Değişim Tablosu
2020 Faaliyet Sonuçları Tablosu
2020 Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu
2020 Bilanço
2020 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2020 2020 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi
2019 2019 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi
2018 2018 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi
2017 2017 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi
2016 2016 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi
2015 2015 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi