Performans Programı

ulasim

Balıkesir’imizin “geç kalan şehir” özelliğinden kurtularak “örnek ve öncü şehir” statüsüne ulaşması için siz değerli hemşehrilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek için hazırladığımız, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız, 18 Eylül 2014 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan Performans Programı, Stratejik Planımızın yıl içerisinde ulaşmayı planladığımız amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler, bu faaliyetlerin göstergeleri ve maliyetlerini içermektedir.

Kurumsal yol haritamızı stratejik planımız çizerken, performans programımız, planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek süreçler ve faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliğini taşımaktadır. Yıl içerisinde yapmayı planladığımız faaliyetler detaylı olarak bu çalışma içerisinde yer almaktadır.

Performans Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda çerçevesi çizilen kural ve ilkeler bağlamında, etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması amacıyla hazırlanmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Performans Programlarının detaylarını aşağıdaki dokümanları indirerek inceleyebilirsiniz.Tarih Açıklama İndir
2018 2019 Yılı Performans Programı
2017 2018 Yılı Performans Programı
2016 2017 Yılı Performans Programı
2015 2016 Yılı Performans Programı
2014 2015 Yılı Performans Programı