Altıeylül İlçesi, Dinkçiler Mahallesi 9999, 13023, 13150 ve 13156 Numaralı Adalarda Uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine Ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca İlimiz Altıeylül ilçesi, Dinkçiler Mahallesi, 9999 ada, 1 ve 2 parsel, 13023 ada, 5, 6, 7, ve 8 parsel, 13150 ada 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45  parsel, 13156 ada 2 parselde uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca İlimiz Altıeylül ilçesi, Dinkçiler Mahallesi, 9999 ada, 1 ve 2 parsel, 13023 ada, 5, 6, 7, ve 8 parsel, 13150 ada 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45  parsel, 13156 ada 2 parselde uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine ait çalışma Belediyemiz web sayfasında sayısal ortamda 20.04.2021 ila 19.05.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 20.4.2021 14:50:19