Altıeylül İlçesi Pamukçu Mahallesi 229 Ada 606 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP

ulasim

İlimiz Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi 229 ada 606 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2019 tarihli ve 900 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 13.11.2019 ve 12.12.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2019 09:31:53