Altıeylül İlçesi Pamukçu Mahallesine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

ulasim

Altıeylül İlçesi Pamukçu Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.07.2019 tarihli ve 630 sayılı ve 19.09.2019 tarihli ve 801 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.07.2019 tarihli ve 630 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 08.08.2019 ve 06.09.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askı/ilan işlemleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmiş olup yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2019 tarihli ve 801 sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.07.2019 tarihli ve 630 sayılı Meclis Kararına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının itirazı kabul edilen kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 04.11.2019 ve 03.12.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 4.11.2019 08:55:11