Altıeylül ilçesi, Plevne Mahallesi, 8182 ada, 9, 22, 23, 24, 25 ve 28 Parselde Uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine Ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca İlimiz Altıeylül ilçesi, Plevne Mahallesi, 8182 ada, 9, 22, 23, 24, 25 ve 28 parselde uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca İlimiz Altıeylül ilçesi, Plevne Mahallesi, 8182 ada, 9, 22, 23, 24, 25 ve 28 parselde uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine ait çalışma Belediyemiz web sayfasında sayısal ortamda 21.04.2021 ila 20.05.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 21.4.2021 10:55:57