Bandırma İlçesi 600 Evler Mah. 1295 Ada 304 ve 491 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği

ulasim

İlimiz Bandırma İlçesi 600 Evler Mahallesi 1295 ada 304 ve 491 parsellere ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2019 tarihli ve 892 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 13.11.2019 ve 12.12.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2019 09:18:23