Bandırma İlçesi Paşabayır Mah. 2358 Ada 3 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değ.

Bandırma İlçesi Paşabayır Mahallesi 2358 ada 3 parsele ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.09.2019 tarihli ve 817 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 30.10.2019 ve 28.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 30.10.2019 09:12:20