Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi 541 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi 541 ada 1 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2021 tarihli ve 243 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 16.03.2021 ve 14.04.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 16.3.2021 11:20:49