Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi Kıyı Kesimine Ait 1/1000 Ölçekli J17-b-03-d-04-d, J17-b-03-d-04-c Nolu Halihazır Harita Paftaları Üzerine Kıyı Kenar Çizgisi Aktarımı

İlgi yazı ile İlimiz Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli J17-b-03-d-04-d, J17-b-03-d-04-c nolu halihazır harita paftaları üzerine kıyı kenar çizgisi aktarımı talep edilmiş olup 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş ve 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.

İlimiz Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli J17-b-03-d-04-d, J17-b-03-d-04-c nolu halihazır harita paftaları 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Belediyemiz internet sayfasında 13/10/2020 - 11/11/2010 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.10.2020 09:58:53