Dursunbey İlçesi, Vakıf Mahallesi 122 Ada 50 Parsele Ait 1/5000 NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

Dursunbey ilçesi, Vakıf Mahallesi 122 ada 50 parsele ait 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.02.2020 tarihli ve 131 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 14.05.2020 ve 12.06.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 14.5.2020 10:03:24