Edremit İlçesi Camivasat Mah.1731 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği

ulasim

İlimiz Edremit İlçesi Camivasat Mahallesi 1731 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2019 tarihli ve 943 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 13.11.2019 ve 12.12.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2019 10:22:09