Edremit İlçesi, Güre Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Değişikliği

ulasim

Edremit İlçesi, Güre Mahallesi, Güre Termal Turizm Merkezi Balıkçı Barınağı ait imar planı tekliflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 24.09.2019 tarihli ve 2019/18-7 kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 03.01.2020 ve 01.02.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 3.1.2020 10:15:34