Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi 0 Ada 9, 36, 1556 Parseller ile 1659 Parselin Batısındaki Alana Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2021 tarihli ve 230 sayılı kararı ile; Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi 0 ada 9, 36, 1556 parseller ile 1659 parselin batısındaki alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 16.03.2021 ve 14.04.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 16.3.2021 11:28:29