Edremit İlçesi, Tuzcumurat Mahallesi, 249 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 45, 47 Parseller, 339 Ada, 1 Parsel ve Turhanbey Mahallesi, 206 Ada, 74 Parsel Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.06.2021 tarihli ve 672 sayılı Kararı ile; Edremit İlçesi, Tuzcumurat Mahallesi, 249 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 45, 47 parseller,  339 ada, 1 parsel ve Turhanbey Mahallesi, 206 ada, 74 parsel ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.06.2021 tarihli ve 672 sayılı Kararı ile onaylanan ve ilişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.07.2021 ve 10.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.7.2021 12:01:27