Gömeç İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 276 Ada 27 ve 28 Nolu Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değ.

Gömeç İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 276 ada 27 ve 28 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.02.2020 tarihli ve 127 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2020 ve 21.04.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 23.3.2020 11:50:39