Gönen İlçesi Altay Mah.1290, 1516, 1519 Adalar ve Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli UİP Değ.

Gönen İlçesi Altay Mahallesi 1290, 1516, 1519 adalar ve muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.09.2019 tarihli ve 826 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 30.10.2019 ve 28.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 30.10.2019 09:08:40