Havran ilçesi Fazlıca Mah. Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Havran ilçesi Fazlıca Mahallesi muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2020 tarihli ve 53 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.02.2020 ve 12.03.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.2.2020 09:28:04