Havran İlçesine Ait 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Havran (Merkez) 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Havran (Büyükdere) 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2020 tarihli ve 984 sayılı kararı ile; Havran ilçesine ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Havran (Merkez) 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Havran (Büyükdere) 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, belediyemiz internet sayfasında 22.12.2020 ve 20.01.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 22.12.2020 10:22:51