İvrindi İlçesi Ilıcakpınar Mah. 242 Ada 5 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli UİP

İvrindi İlçesi Ilıcakpınar Mahallesi 242 ada 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2019 tarihli ve 789 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 15.10.2019 ve 13.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 15.10.2019 11:19:54