Karesi İlçesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değ.

Karesi İlçesi muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2019 tarihli ve 788 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 30.10.2019 ve 28.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 30.10.2019 08:57:02