Karesi İlçesi Şamlı Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Karesi ilçesi, Şamlı Mahallesi, muhtelif parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.02.2020 tarihli ve 135 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 11.05.2020 ve 09.06.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 11.5.2020 09:06:40