Karesi İlçesi Turplu Mah. 160 Ada 25-26 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP

Karesi ilçesi Turplu Mahallesi 160 ada 25-26 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.02.2020 tarihli ve 130 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2020 ve 21.04.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 23.3.2020 14:55:42