Karesi İlçesi, Ziyaretli Mahallesine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Karesi ilçesi, Ziyaretli Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2019 tarihli ve 634 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.08.2019 ve 06.09.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 8.8.2019 10:08:26