Savaştepe İlçesi, İstiklal Mahallesi’nde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca İlimiz Savaştepe ilçesi, İstiklal Mahallesi, 254 ada, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 101 ve 102 parseller ile 255 ada, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 36 no.lu parseller ve İmar Planına göre kapanan yolda kalan 101,16m2 lik Savaştepe Belediyesi adına yoldan ihdas edilerek tescil edilen alan ile kapanan arkta kalan 80,68m2lik Maliye Hazinesi adına tescil edilen alanda uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine ait Kadastral Parsele Dönüş, İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca Balıkesir İli Savaştepe ilçesi, İstiklal Mahallesi, 254 ada, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 101 ve 102 parseller ile 255 ada, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 36 no.lu parseller ve İmar Planına göre kapanan yolda kalan 101,16m2 lik Savaştepe Belediyesi adına yoldan ihdas edilerek tescil edilen alan ile kapanan arkta kalan 80,68m2lik Maliye Hazinesi adına tescil edilen alanda uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine ait çalışma Belediyemiz web sayfasında sayısal ortamda 13.11.2020 ila 12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecek olup teklifin ilanı süresince olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2020 09:09:35