Susurluk İlçesi Asmalıdere Mah. 112 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli UİP

Susurluk ilçesi Asmalıdere Mahallesi 112 ada muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2019 tarihli ve 782 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 15.10.2019 ve 13.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 15.10.2019 11:34:09