Susurluk İlçesi Sultaniye Mah. 179 Ada 13 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP

Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 179 ada 13 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.02.2020 tarihli ve 141 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2020 ve 21.04.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 23.3.2020 15:07:54