Kuruluş Misyon Vizyon

Kuruluş Misyon Vizyon

Misyon Vizyon ve Değerlerimiz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 18.9.2014 tarihinde kabul edilen 2015 - 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planda kurum misyonu ve vizyonu şu şekilde tanımlanmaktadır.

Misyon Bildirimi

Hizmet sunumunda; adalet, verimlilik ve yaşam kalitesinden taviz vermeden, eşitlik temel prensibi çerçevesinde topluma hizmet veren, şeffaf, çevreye duyarlı, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin yararlanan bir belediye olmaktır.

Vizyon Bildirimi

Tarihi mirasını yaşatan, doğayı koruyan ve Türkiye’de ilk on il arasında yer alan, mutlu ve umutlu insanların yaşadığı “Örnek Şehir Balıkesir”

Temel Değerler 

  • Belediyemiz, verdiği her türlü hizmetin gerçekleştirilmesinde insan odaklı hareket eder.
  • Kurum kültürü anlayışı ile tüm konular, yasalara uygunluk temelli ele alınır ve etik kurallara riayet edilir.
  • Belediyemizce alınan karar ve uygulamalar şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışına uygundur.
  • Kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri benimsenmiştir.
  • Kurumumuzca, tüm iç ve dış paydaşların güvenini kazanmak ve bu güvene layık olmak esastır.
  • Yapılan tüm çalışmalar, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verilmesi temeline dayandırılır.
  • Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimi desteklenerek, bilimsel yöntemlerin ve teknolojinin kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilir.
  • Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran şehircilik uygulamaları önemsenir.
  • Kalkınma odaklı sürdürülebilir proje üretimi desteklenir.

KALİTE POLİTİKAMIZ