Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Nazım Tanrıkulu
 • Görevi : Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  1981 yılında Balıkesir ili Sındırgı ilçesi Devletlibaba köyünde doğdu. İlk, orta ve liseyi Balıkesir’de tamamladı. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programında eğitime başladı ve 2003 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı programından 2016 yılında mezun oldu. Tıp tarihi alanında yüksek lisansını Anadolu Halk Hekimliği ve Etnobotanik konuları üzerine yapmayı planlamaktadır.

  Mezun olduğu yıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan, şu an Zeytinburnu Belediyesinin himayesinde bulunan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde, proje aşamasından itibaren 2010 yılına kadar görev yaptı.

  Tıbbi bitkilerin ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyette bulunan bir dış ticaret firmasında proje geliştirme müdürü olarak görev yaptı.

  Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinin kuruluşundan itibaren 2016 Haziran ayına kadar 5 yıl süreyle görev yaptı.

  Çeşitli basın yayın organlarında tıbbi bitkilerle ilgili makaleleri yayınlandı, televizyon programlarında söyleşiler yaptı. Fitoterapi, aromaterapi, refleksoloji, homeopati kurslarına katıldı.

  İda'nın Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (TAROMİDA) yönetim kurulu üyesi, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği ve Aromaterapi Derneği’nin üyesidir.

  Kozmetik bitkileri tarımı yaparak 5 yıl süreyle kozmetik ürünlere dönüştürmüştür.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Çiftçi Eğitim Merkezinde Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

  Bir çocuk babasıdır. • Görevleri

Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde tarım ve hayvancılığı destekleme kapsamında, çiftçiler için, tarımsal ürünlerin;

a) Üretilmesi,

b) Kalite ve verimlerinin yükseltilmesi,

c) Uygun koşullarda korunması,

ç) İşlenip değerlendirilmesi ve

d) Pazarlanması aşamalarını içeren konularda meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, bu kursları işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

(2) Çiftçiler için düzenlenecek meslek ve beceri kazandırma kurslarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Yönergesine uygun olarak yürütmek, bu kurslarda etkililik, ekonomiklik ve verimliliği sağlamak üzere sırasıyla;

a) Çiftçilerin mesleki veya beceri eğitimine ihtiyaç duydukları konularını dikkatle belirlemek, eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak, eğitim önceliklerini belirlemek,

b) Çiftçilerin mesleki veya beceri eğitimine ilişkin yıllık veya dönemsel eğitim programlarını hazırlamak, bu programları Belediye Başkanına onaylatmak, uygulanmasını takip ve kontrol etmek, gerektiğinde acil ihtiyaçlar için güncellemek, yılsonunda değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip programlara aktarmak,

c) Uygulama sorumluluğu bizzat üstlenilen bireysel veya toplu eğitimleri planlamak, uygulamayı takip ve kontrol etmek, faaliyetin bitiminde değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip dönem eğitim programlarına aktarmak,

ç) Yönetim sorumluluğu başka birimlere verilen veya dışarıdan alınan eğitimlerin yönetim ve uygulanmasını Başkanlık adına denetlemek ve değerlendirme raporları hazırlamak,

(3) Çiftçiler için düzenlenecek meslek ve beceri kazandırma kurslarını,

a) Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve

b) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğüile koordine etmek, kursların yönetimi ve uygulamasında işbirliği yapmaktır.

(4) Çiftçi eğitimi amaçlı dokümantasyon merkezi kurmak ve çiftçiler için kitap, broşür, film, slayt ve belgeseller hazırlamak veya hazırlatmak,

(5) Yeni ve alternatif bitkisel üretim tekniklerini paydaşlara göstermek, uygulamalı eğitimler vermek, deneme ve demonstrasyon parselleri kurmak, bitkisel ürünlerin veya üretim tekniklerinin tanıtılması için tarla günleri düzenlemek,

(6) Çiftçi eğitiminde görevli memurların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak, benzer çalışmalar organize etmek, yurt içinde bitkisel üretim ile ilgili uygulama ve araştırma merkezleri, istasyonlar, yetiştirici birlikleri ve çiftlikler ile yapılacak anlaşmalar kapsamında işbirliğini geliştirmek,

(7) Çiftçilere örnek olabilecek şekilde modern tarla içi sulama sistemlerini ve tarımsal mekanizasyonu kullanmak, göstermek,

(8) Bölgedeki çiftçiler ve çiftçi örgütleri ile yapılacak anlaşmalar kapsamında, ortak hizmet projeleri geliştirmek, işbirliği yapmaktır.