Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Derya Solak
 • Görevi : Dış İlişkiler Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  27.06.1976 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kayseri’nin Talas İlçesinde tamamladı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

  2001 yılında, Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra, Yazı İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerinde görev yaptı.

  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında, 29.08.2016 - 01.02.2018 tarihleri arasında Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yapan Solak, 01.02.2018 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmenin yanında, İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü görevlerine de vekalet etti. 23/08/2019 tarihinden bu yana Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğüne ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne vekalet etmektedir.

  Evli ve bir çocuk annesidir. • Görevleri

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye görev ve sorumluluk alanında kalmak suretiyle;

a) Yurtdışındaki mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin devam ettirilmesi ve yurt dışından yeni kardeş kent ilişkilerinin kurulması, kardeş kentlerden gelen misafirlerin ağırlanması, kardeş kentlere gidecek görevlilere rehberlik edilmesi,

b) Yurtdışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirilmesi amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında etkinliklerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

c) Dünyanın her tarafına dağılmış yurtdışı vatandaşlar ile tarihsel süreç içerisinde birbirinden uzak coğrafyalarda ayrı kaldığımız kardeş ve akraba topluluklarımızla iyi ilişkiler tesis edilmesi, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla işbirliği yapılması,

ç) Balıkesir’in millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt dışında tanıtımının yapılması, yaptırılması, tanıtım için yabancı dilde yazılı ve görsel materyal geliştirilmesi, bu amaçla yurtdışında yapılan fuar, etkinlik ve toplantılara katılım sağlanması,

d) Dünya ve Türkiye seyahat ticaretinin Balıkesir’e yöneltilmesi için yurt dışındaki yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirilmesi konularında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

(2) Bütçesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığından olmak üzere sayılan bu alanlarda dış ilişkileri yönetmek, iyi niyet ve işbirliği protokollerinin imzalanmasını koordine etmek ve uygulanmalarını takip etmek, bu amaçla yurt dışında ve yurt içinde tertip edilen toplantılara katılmak,

(3) Yabancı yatırımcıyı Balıkesir’e çekmek üzere tarım, emlak, sanayii, ticaret gibi alanlarda tertip edilen uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak için ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği yapmak, bütçesi ilgili Daire Başkanlığından olmak üzere bu amaçla yabancı dilde tanıtım materyalini hazırlamak, müracaatı zamanında yapmak, gerekli iş ve işlemleri başlatmak, yürütmek ve tamamlamak,

(4) Belediye Başkanının resmi yurtdışı programlarının koordinasyonu ile ilgili olarak Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve seyahat planlamasını yapmak, Belediye Meclis kararı istihsali ve ilgili idarelerle gerekli yazışmaları zamanında tamamlamak, gerektiğinde yurt dışında Belediye Başkanına refakat etmek,

(5) Belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı eğitim ve görevlendirmelerini organize etmek Belediye Meclis kararı istihsali ve vize işleri başta olmak üzere eğitim ve görevlendirmelerle ilgili gerekli işlemleri tamamlamak, yurt dışı eğitim ve görevlendirmelerin kayıtlarını tutmak, kayıtları belediye Arşiv Yönergesi esaslarına göre 15 yıl muhafaza etmek,

(6) Yurtiçinde mukim diplomatik misyon temsilcileri ile yurtdışından gelen yabancı konuk veya yabancı yatırımcıların çeşitli nedenlerle Belediyeyi ziyaretleri öncesinde gerekli koordinasyonu sağlamak, kenti ziyaretleri sırasında refakat etmek, sıralı yönetim kademeleri ile yapılan resmi görüşmelere katılım sağlamak, tercümanlık hizmetlerini vermek, görüşme notlarını tutmak, tutulan notları belediye Arşiv Yönergesi esaslarına göre 5 yıl muhafaza etmek,

(7) Yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerini Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile kamuoyuna duyurmak,

(8) Yurtdışında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordine etmek,

(9) Belediyeye intikal eden yabancı dilde yazı, belge ve dokümanın incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili Belediye birimlerine ve kuruluşuna ve/veya ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak, Belediye birimlerince yabancı muhataplara gönderilecek yazı, belge ve dokümanın yabancı dilde hazırlanması,  hazırlatılmasını sağlamaktır.