Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Doğrudan Temin, Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Tolga Turhan
 • Görevi : Doğrudan Temin, Taşınır Mal ve Ambarlar Şb. Müdür V.

 • Özgeçmiş

  1982 yılında Balıkesir’de doğan Tolga Turhan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimlerini Balıkesir’de tamamladıktan sonra eğitim ve iş hayatı için Kıbrıs’a yerleşmiştir. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanmış, lisans öğrenimini yarıda bırakarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Teknikerliği'nden mezun olmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Balıkesir’e dönen Turhan özel taahhüt şirketlerinde İdareci, Koordinatör, Satın alma Yetkilisi, Muhasebe ve İnsan Kaynakları gibi görevlerde faaliyet göstermiştir.

  2013 yılından itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesine çeşitli dairelerde görevde bulunan Turhan, Belediyenin iştirak şirketlerine Satın alma Danışmanlığında destek vermiştir.

  2016 yılında Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından “Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı”na katılarak sertifikasını almıştır.

  2019 Mayıs ayı itibari ile Doğrudan Temin, Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğüne atanan Tolga Turhan, evli ve iki kız çocuk babasıdır. • Görevleri

Doğrudan Temin, Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Başkanlık birimlerinin, Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsamda doğrudan temine uygun ihtiyaçlarını, davet edilen isteklilerle teknik şartları ve fiyatını görüşerek, doğrudan temin etmek,

(2) Başkanlığın memur, sözleşmeli ve geçici görevli personeli için kurumun yükümlü olduğu yemek ihtiyaçlarını karşılamak,Belediye personelinin işbaşına getirip götürülmesi hizmetinin belediyeye ait toplu taşıma araçlarından yararlanarak yerine getirilmesini sağlamak,

(3) Başkanlık birimlerince yapılan doğrudan temin işleri ve işlemlerinin, uygulama aşamaları ve usullerinin mevzuat çerçevesinde standardizasyonunu sağlamak,

(4) Belediye ve alt birimlerinde kullanılmak üzere alınan taşınır mal ile yedek parça dâhil tüketim malzemeleri ve akaryakıt gibi her türlü mallar ve malzemeyi teslim almak ve giriş kaydını yapmak, ambarlarda depolamak, dağıtmak,

(5) Ambarlarda depolanan taşınır mal ve malzemelerin, tasnifine, envanter kontrolüne,ambarda iken bakımına ve korunmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak, mallar ve malzemelerin depoda iken ekonomik ömrünü tamamlamadan kullanıma sunulmasına yönelik tedbirleri almak,

(6) Başkanlık birimlerinden talep edilen taşınır mal ve malzemelerin kullanıma sunumu için ambardan çıkış işlemlerini, belediye birimlerinde kullanımdan kaldırılanların ise teslim alma işlemlerini yapmak,

(7) Depolanma veya kullanım sırasında evsafını kaybederek kullanılmaz hale gelen,belediye birimlerince sarf edilen veya kullanımdan kaldırılan ya da çalıntı nedeniyle yok olan taşınır mal ve malzemelerin kayıt silme işlemlerini yapmak,

(8) Evsafını kaybeden veya kullanımdan kaldırılan taşınır mal ve malzemeleri mümkünse başka kurumlarda kullanıma sunmak, bu olmuyorsa hurdaya ayırmak ve mümkünse mevzuat esaslarına göre satışını yapmak,

(9) Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır Devlet mallarını,

a) Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek,

b) Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

c) Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak,Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

ç) Bu konularda verilecek eğitimlerle ilgili hususları İdari Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

(10) Başkanlık birimlerinin talebi üzerine, benzer nitelikteki işlerin bakım periyotlarını belirli dönemlerde bir araya getirerek, Belediyeye ait veya tahsisli taşınmazların periyodik servis bakım sözleşmelerini yapmak, sözleşmelerin yapıldığını talepte bulunan birimlere bildirmek ve bakımların sözleşmelere uygun olarak yapıldığına dair raporları istemektir.