Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Encümen Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Enise Çetin
  • Görevi : Encümen Şube Müdürü

  • Özgeçmiş

    1970 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunu. 1993 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavı kazanarak Cumhuriyet Üniversitesinde memuriyete başladı. 1993-1999 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesinde, 1999-2007 yıllarında Kayseri İl Özel İdaresinde görev yaptı. 2007 yılında Tekirdağ İl Özel İdaresine tayin oldu. 2010 yılında yapılan şube müdürlüğü görevde yükselme sınavını kazanarak Marmara Ereğlisi İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü görevine atandı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüttü. 2014 yılında 6360 Sayılı Kanun gereğince Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosuna atandı. 2015 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesine tayin olarak Encümen Şube Müdürlüğü kadrosuna atanmış olup halen görevini sürdürmektedir.  • Görevleri

Encümen Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Encümen üyelerini seçmek üzere ön hazırlıklar ve her yıl birim amirleri arasından encümene seçilecek beş üyeyi belirleme çalışmalarını yapmak, Belediye Başkanına arz etmek, Encümen üyeliğine seçilenleri bilgilendirmek,

(2)    Encümene havale edilen tekliflerin, Devlet İhale Kanunu gereği Encümen tarafından yürütülen ihalelerin, Encümenden teşekkül eden Yüksek Disiplin Kuruluna ait işlerin ön incelemesini yaparak, Encümen gündemini hazırlamak,

(3)    Encümen üyelerini ve gerekli görülmesi halinde (oy hakkı olmaksızın) birim amirlerini rutin ve rutin olmayan Encümen toplantılarına çağırmak,

(4)    Encümen gündemini, ilgili bilgi ve belgeleri, toplantı hazırlıklarını Belediye Başkanı ve Genel Sekretere arz etmek,

(5)    Encümen çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak,

(6)    Encümen toplantılarında hazır bulunmak, Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini kaydetmek, Encümen üyelerine imzalatmak, kesinleşen kararların suretlerini ilgili birimlere göndermek,

(7)    Encümen üyelerinin aylık ödeneklerine ait ödeme belgelerini düzenlemek ve ödenmesini sağlamaktır.