Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Mustafa Afacan
 • Görevi : Enerji ve Aydınlatma Şube Müdür V.
 • E-posta : kent.estetigi@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1985’de Balıkesir de doğdu.

  Balıkesir Üniversitesi MYO Endüstriyel Otomasyon bölümü mezunu olup, öğrenimin tamamını Balıkesir de tamamlamıştır. Öğrenimi sırasında ve sonrasında mesleği ile ilgili farklı alanlarda çalışmış, 2013 yılında Balıkesir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde göreve başlamıştır.

  Kent Estetiği Dairesinin kurulmasından itibaren Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğünde görevine devam etmiş, 2019 yılında şube müdürü olarak görevlendirilmiştir.

  Evli ve 2 kız babasıdır. • Görevleri

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Halkın ücretsiz kullanımına açık ve Belediyeye ait park, bahçe, spor tesisi,  yaya yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile otopark, alt-üst geçit, köprülü kavşak aydınlatmalarını,

a) Tesis etmek ve işletmek,

b) Trafo ve jeneratörleri dâhil sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

c) Enerji giderlerinin azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini kurmak ve takip etmek,

ç) Tesis edilen, bakım ve onarımları yapılan bu tür tesislerden uygun görülenlerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine protokol ile iz bedel üzerinden devretmek,

(2) Belediye tarafından anahtar teslimi yaptırılan alt-üst geçit ve köprülü kavşak işlerine ilişkin aydınlatma tesislerini, bağlantı anlaşması yapıldıktan sonra, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere ilgili dağıtım şirketine protokol ile iz bedel üzerinden devretmek,

(3) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen genel aydınlatma abonelerinin bağlantı anlaşmalarını hazırlamak ve takip etmek,

(4) Genel aydınlatma giderlerinin takip ve kontrolü kapsamında,

a) Dağıtım şirketi tarafından düzenlenen güç bilgileri tablosunu ve faturaları onaylamak,

b) Onaya sunulan faturalardan, itiraz konusu olanları yazı ile dağıtım şirketine bildirmek,

c) Tüketim miktarlarını ve ödenen tutarları ödeme dönemlerine göre takip ve kontrol etmek,

(5) İl Aydınlatma Komisyonuna, biri Şube Müdürü olmak üzere2 üye vermek,

(6) İlin genel aydınlatma mimarisi üzerine projeler geliştirmek ve bazı bölgelerde yapılacak aydınlatmanın tipi hakkında İl Aydınlatma Komisyonuna önerilerde bulunmak, uygun bulunan aydınlatma projelerini uygulamaya koymak,

(7) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Enerji Yöneticisini görevlendirmek, belediye enerji yöneticisi marifetiyle,

a) Belediyeye ait bina ve tesislerde de enerji verimliliğinin artırılması amacıyla, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirilmesini takip ve kontrol etmek,

b) Enerji tüketim bilgilerini ve enerji yöneticisinin tespitlerini içeren raporları her yıl Ocak ayı sonuna kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne göndermek,

(8) Belediye sorumluluğunda bulunan alanlarda elektrik montaj ve tadilat işlerini yürütmek,

(9) Aydınlatmada yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesine yönelik, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, ARGE faaliyetleri yürütmek, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, mevcut olanları işletmek,

(10) Belediye genelinde enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak amacıyla, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile koordineli olarak, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hizmet içi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmektir.