Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Ali Coroz
 • Görevi : Enerji ve Aydınlatma Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 239 05 20

 • Özgeçmiş

  Ali COROZ, 1984 yılında Zonguldak’ta doğdu.

  Ortaokul ve Liseyi Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okudu. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Akıllı Şehircilik üzerine tezini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanı almıştır.

  2011 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki eğitim ve sınav ile Enerji Yöneticisi olmuştur.

  2007 - 2009 yılları arasında özel sektörde Şantiye ve Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 2008 yılında yapılan merkezi kamu personeli sınavında Balıkesir İl Özel İdaresi’ne Mühendis olarak atanmaya hak kazandı ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

  2014 - 2020 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdür V. ve Bilgi İşlem Daire Başkan V. olarak görev yapmıştır.

  Ali Coroz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Enerji ve Aydınlatma Şube Müdür V. görevini yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Halkın ücretsiz kullanımına açık ve Büyükşehir Belediyesine ait;

a) Bina, tesis, park, bahçe, spor tesisi, otopark  vb yerlerin aydınlatma ve elektrik altyapısını tesis etmek, ettirmek, işletilmesi, bakımı ve onarımları için ilgili daire başkanlıklarına ve iştiraklere devir etmek.

b) Enerji giderlerinin azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini tesis ve takip etmek.

c) Tesis edilen, bakım ve onarımları yapılan bu tür tesislerden uygun görülenlerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devrini sağlamak üzere İl Aydınlatma Komisyonuna başvuruda bulunmak.

(3) Genel aydınlatma giderlerinin takip ve kontrolü kapsamında;

a) Dağıtım şirketi tarafından düzenlenen güç bilgileri tablosunu ve faturaları onaylamak.

b) Onaya sunulan faturalardan, itiraz konusu olanları yazı ile dağıtım şirketine bildirmek.

c) Tüketim miktarlarını ve ödenen tutarları ödeme dönemlerine göre takip ve kontrol etmek.

(4) İl Aydınlatma Komisyonuna, Şube Müdürlüğünden 2 üye görevlendirmek.

(5) İlin genel aydınlatma mimarisi üzerine projeler geliştirmek ve bazı bölgelerde yapılacak aydınlatmanın tipi hakkında İl Aydınlatma Komisyonuna önerilerde bulunmak, uygun bulunan aydınlatma projelerini uygulamaya koymak.

(6) Belediyeye ait elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu görevlendirmek ya da hizmet alımı yapmak,

(7) Belediyece gerçekleştirilen veya desteklenen program, tören ve benzeri etkinliklere imkânlar çerçevesinde seyyar jeneratörle seyyar elektrik enerjisi temin etmek,

(8) Enerji verimliliği ve tasarrufu kapsamında;

a) Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği çerçevesinde, başta Belediye binalarında olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji temini konusunda çalışmalar yapmak, yenilenebilir enerji kaynakları için hazırlanan hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak,

b) Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelere, çalışmalara katılmak, destek vermek, diğer kurum ve kuruluşlardan gelebilecek taleplere göre temiz enerji kaynakları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları düzenlemek,

c) Enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek, bu kapsamda; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Enerji Yöneticisini görevlendirmek, çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet almak, enerji yöneticisi sertifikası sahip bir kişi tarafından verilebilecek hizmet üç bina ile sınırlı olduğundan belediye enerji yöneticisi marifetiyle, Belediyeye ait bina ve tesislerde de enerji verimliliğinin artırılması amacıyla, binalar ve tesislerde enerji yöneticisi görevlendirilmesini takip ve kontrol etmek, Enerji tüketim bilgilerini ve enerji yöneticisinin tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar İlgili Bakanlığa göndermek,

ç) Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda AR-GE çalışmaları yapmak, proje üretmek ve uygulamak, Belediyenin enerji giderlerini takip etmek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, Enerji giderlerinin azaltılması için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak,

d) Enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik, belediyenin diğer birimlerine bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek,

e) Belediye genelinde enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak amacıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile koordineli olarak, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hizmet içi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek,

f) Enerji yöneticisi hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütmek üzere “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde gereken diğer tedbirleri almaktır.