Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü

  • Adı : Tijen Uysal
  • Görevi : Etüt ve Proje Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Etüt Proje Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye görev ve sorumluluk alanında yapımı planlanan, Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki yapım işlerine (bina, yol, köprü vb.) ait arazi çalışmalarını yapmak,

(2) Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki Etüt ve proje hazırlama aşamasında, ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla gereken yazışmaları yapmak,

(3) Belediye görev ve sorumluluk alanında bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki her türlü yapım işinin (bina, yol, köprü vb.) etüt ve projelerini yapmak, yaptırmak,

(4) Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki Yapım işlerinin ihale dosyalarının teknik dokümanını hazırlamak,

(5) Belediye sorumluluğundaki her türlü bina inşaat işlerinin topoğrafik ölçümlerini ve aplikasyon işlemlerini yapmak,

(6) Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki Projelerin tanıtım amaçlı görsellerini ve raporlarını hazırlamaktır.