Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü

  • Adı : Tijen Uysal
  • Görevi : Etüt ve Proje Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye görev ve sorumluluk alanında yapımı planlanan yapım işlerine (bina, yol, köprü vb.) ait arazi çalışmalarını yapmak,

(2) Etüt ve proje hazırlama aşamasında, ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla gereken yazışmaları yapmak,

(3) Belediye görev ve sorumluluk alanında bulunan her türlü yapım işinin (bina, yol, köprü vb.) etüt ve projelerini yapmak, yaptırmak,

(4) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini yapmak, yaptırmak,

(5) Yapım işlerinin ihale dosyalarının teknik dokümanını hazırlamak,

(6) Her türlü yolun topoğrafik ölçümlerini ve aplikasyon işlemlerini yapmak,

(7) Projelerin tanıtım amaçlı görsellerini ve raporlarını hazırlamaktır.