Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Yahya Akduman
  • Görevi : Daire Başkanı - Gençlik ve Spor Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Sporu teşvik etmek amacıyla, gençlere spor malzemesi vermek, amatör spor kulüplerine ayni ve genel bütçeden tahakkuk eden bedelin binde 7’sini geçmemek üzere nakdî yardım yapmak,

(2) Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlemek,

(3) Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü ile koordine ederek, gençlere sportif beceri kazandırma kursları açmak,

(4) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapılmasını ilgili birimlerle koordine etmek, yapılan spor tesislerini işletmek veya işlettirmek,

(5) Beldede spora yönelik hizmetlerin yapılmasında dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkililik, ekonomiklik ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

(6) Yurt içi ve yurt dışı spor karşılaşmalarında üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

(7) Yurt içinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle ilişkileri geliştirmek amacıyla spor faaliyetleri gerçekleştirilmesine, bu çerçevede tesisleri tahsis etmeye ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, kararın öngördüğü ilişkileri kurmak ve yürütmek, tesislerin tahsisine ilişkin olarak mevzuat esaslarına bağlı kalınarak Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

(8) Spor alanında faaliyetleri planlarken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile koordine etmek, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak spor alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(9) İl düzeyinde,

a) Uyuşturucu madde kaçakçılığı, kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili konu ve gelişmeleri takip ve tespit ederek, buna ilişkin çözüm önerileri üretmek ve hayata geçirmek, il genelinde ilgili kurumlar tarafından yürütülecek mücadele çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu tesis etmek amacıyla, Belediye adına İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu’na;

b) Spor müsabakalarında güvenliği mevzuat çerçevesinde sağlamak, alınabilecek tedbirleri sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında koordine etmek amacıyla, Belediye adına İl Spor Güvenlik Kurulu’na,

c) İl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesindeki, İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu’na katılım sağlamak,

ç) Toplantılarda alınan kararların gereğini Belediye bünyesinde koordine ve takip etmektir.