Zabıta Dairesi Başkanlığı

Güvenlik Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : İsmail Erdoğan
 • Görevi : Güvenlik Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 243 81 67

 • Özgeçmiş

  25.03.1970 tarihinde İzmir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi lisans mezunu.

  1991 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığında vatani görevini tamamladı. 09.06.1993 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında Uzman Çavuş olarak Kahramanmaraş ilinde göreve başladı. 1996 - 1997 yılları arasında Kuzey Irak’ta görev almış ve 2000 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. 2003 yılında açıktan atama ile Balıkesir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünde  memur olarak göreve başladı. 2005 yılında Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Memuru olarak görev aldı. Balıkesir Belediyesi, Büyükşehir ünvanı aldıktan sonra Zabıta Komiseri olarak görev yaptı. 

  22 Aralık 2015 tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında Zabıta Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Erdoğan Mayıs 2019 tarihi itibariyle Güvenlik Şube Müdürü olarak görev almıştır.                            

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. 


 • Görevleri

Güvenlik Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Vali ve belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin güvenlik hizmetleri ilgili emirlerini yerine getirmek,

(2) Güvenlikle ilgili kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususları takip, kontrol etmek, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

(3) Gerektiğinde hal zabıtasına yardımcı olmak üzere özel güvenlik hizmeti sağlamak,

(4) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,

(5) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirmek üzere Daire Başkanlığı genelinde koordine etmek,

(6) Afet ve acil durum plânlarına göre, Daire Başkanlığından talep edilen ekip ve donanımı hazırlamak, bu donanımı kullanacak personelin plan görevlerine yönelik olarak eğitimlerini planlamak ve bu hususu İdari İşler Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,

(7) Belediye sınırları dışında olabilecek yangın ve doğal afetlere, talep edilen yardım ve desteği, İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Birimi ile koordine etmek ve hazırlanmasını sağlamak,

(8) Başkanlık birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve bu birimlerle koordineli olarak, mesai saatleri içinde ve/veya dışında devamlı veya süreli olarak güvenlik zabıtası ve/veya özel güvenlik personeli tahsis etmek,

(9) Belediye bina, tesis ve hizmetlerinde koruyucu güvenliğin kesintisiz devamı için;

a) Koruyucu güvenlik Yönergesi hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

b) Başkanlığın Nöbetçi Amirliği ve Nöbetçi Memurluğu hizmetlerini yürütmektir.