Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Haberleşme Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Selami Barut
 • Görevi : Haberleşme Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 244 37 91

 • Özgeçmiş

  1976 yılında Balıkesir’de doğdu.

  1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sivas MYO Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.

  2001- 2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çalıştı.
  Nisan 2014’ten itibaren Balıkesir Büyükşehir  Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevini sürdürdü.

  Ocak 2015 - Aralık 2017 sürecinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdür V. olarak görev yapan Barut, Aralık 2017 itibariyle Haberleşme Şube Müdürlüğü görevini vekaleten sürdürmektedir.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 • Görevleri

Haberleşme Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İletişim teknolojileri alanında,

a) Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü veri aktarımı, telli ve telsiz haberleşme donanım ve cihazlarını (Bilgi teknolojileri hariç)temin etmek,

b) Başkanlığın iç ve dış haberleşme sistemlerini kurmak, kurdurmak, işlerliğini sağlamak, iletişim teknolojileri alanında,

1) Analog, dijital veya IP telefon santralleri ve benzer iletişim ağ sistemlerinin,

2) Telsiz haberleşme sistemlerinin,

3) Güvenlik kamera sistemlerinin kurulumu, altyapı işletimi, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,

c) Haberleşme sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak, gereken kontrolleri yapmak, yaptırmak,

(2) Elektronik haberleşme alanında,

a) Elektronik haberleşme sistemleri ile ilgili geçiş hakkı, ortak yerleşim ve tesis paylaşımı ve yer kullanım hakkı işlemlerini gerçekleştirmek, bunlara ilişkin ücretlerin tespit ve tahsilini takip etmek,

b) Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmeliği çerçevesindeki görevleri yürütmek, sözleşmeler yapmak ve bu konulara ilişkin yazışmaları yapmak, Yer Seçim Belgelerini vermek,

c) Sözleşme esaslarını AYKOME ve diğer imkânları kullanarak takip ve kontrol etmek,

ç) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında, elektronik haberleşme sistemleri ile ilgili geçiş hakkı, ortak yerleşim ve tesis paylaşımına, yer seçim belgesi verilmesine, yer kullanım hakkı işlemlerine ve bunlara ilişkin ücretlerin tespiti ve tahsiline ilişkin iş ve işlemlerinin standardizasyonu için Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek, yürürlük onayını almadan önce bu Yönetmelik ve değişiklikleri hakkında Sayıştay’ın istişari görüşünü istihsal etmek,

d) Kanunlarda öngörülen veya sözleşmelerde geçen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmaktır.