Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İhale Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Halil Alpcan
 • Görevi : İhale Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  15.10.1975 tarihinde Balıkesir’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Balıkesir'de  tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

  Memuriyetteki görevine 20.11.2000 tarihinde İzmir Seferihisar Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda başladı. 2002-2006 yılları arasında Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi, 2006-2011 yılları arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresinde görev yaptı. 2013 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce açılan sınavı kazanarak Şef kadrosuna ataması yapıldı. 30.03.2014 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında göreve başladı.

  29.12.2014 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında İhale Şube Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. • Görevleri

İhale Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Başkanlık birimlerinin tamamını ilgilendiren mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemleri gerçekleştirmek,

(2) Harcama birimlerinin sadece kendilerini ilgilendiren taşınır mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerini, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile harcama yetkililiği görevi harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek,

(3) Harcama birimlerinin sadece kendilerini ilgilendiren taşınır mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemleri kapsamında, harcama birimlerince hazırlanan ihale dokümanına konulmak üzere idari şartname, sözleşme tasarısı ve ilan metnini hazırlamak,

(4) Belediye hizmet binalarını her an hizmete hazır bulundurmak üzere mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihtiyaçlarını belirlemek, mal ve hizmetin niteliği ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanını hazırlamak,

(5) Daire Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda yürütülen faaliyet ve hizmetlere yönelik ihaleli mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihtiyaçlarını belirlemek, mal ve hizmetin niteliği ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanını hazırlamak,

(6) Başkanlık bünyesinde gerçekleştirilecek tüm ihaleler için, Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP)veri girişi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

(7) Başkanlığın, İhale Komisyonu için sekretarya hizmetlerini yürütmek ve ihale için uygun mekânı hazır etmek ve mevzuatın gerektirdiği ortamı hazırlamak,

(8) İhale tamamlandığında, mal ve hizmet alımları ile yapım işini gerçekleştirmek üzere, yapılan ihalenin sonuçlarını da içeren ihale dokümanını ilgili Başkanlık birimlerine iade etmek,

(9) Başkanlıkta, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ve işlemlerinin, uygulama aşamaları ve usullerinin mevzuat çerçevesinde standardizasyonunu sağlamak,

(10) Telekomünikasyon hizmet sunucuları ile Belediye hizmet binaları, yapı ve tesislerine ait doğalgaz, elektrik, su dağıtım kurumlarıyla Serbest Tüketici/Satış Sözleşmeleri imzalamak, şartname gereklerini takip etmek ve fatura ödemelerini yapmaktır.