Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Hami Özdemir
 • Görevi : Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 224 29 85 / (+90) 266 224 54 43

 • Özgeçmiş

  1973 yılında İstanbul’da doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da bitirdi. Yükseköğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

  2000-2006 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında, 2006-2010 yıllarında Balıkesir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde, 2010-2014 yıllarında Balıkesir İl Özel İdaresi İmar Müdürlüğünde, 2014-2018 yılları arasında ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde farklı görevlerde teknik personel olarak görev yapmıştır.

  2018 Eylül ayından itibaren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdür V. olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve üç çocuk babasıdır.  • Görevleri

Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

(1) Kıyı ve Sahil hizmetleri kapsamında;

a) Belediye sınırları içerisinde bulunan deniz, kıyı ve sahil alanlarında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek kirlilikle mücadele ve denetim çalışmalarına gerektiğinde gemi ve personel hizmeti vermek,

b) Halka açık kıyı alanlarında ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplamak, toplatmak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak katı atık bertaraf tesislerine nakletmek.

c) Yüzme sezonu süresince halka açık plajlar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajların temizliğini yapmak, yaptırmak.

ç) Müdürlük uhdesinde görev yapan tekne ve teçhizatlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının talep ettikleri hizmetleri tek elden bütüncül bir planlama ile gerektiğinde ücreti mukabili veya ücretsiz olarak vermek,

d) Dereler vasıtası ile denize ulaşacak katı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yapmak.

e) Denizle birleşen dere ağızlarında biriken teressubatı (dip çamurunu) temizlemek için dip taraması yapmak, yaptırmak,

f) Yerine getirdiği hizmetler ile ilgili olarak ücret tarifesi hazırlamak ve Belediye Meclisine teklifte bulunmak,

g) Olası afet durumlarında mevcut deniz araçları ile kara yoluyla ulaşılması zor alanlara deniz yoluyla ulaşımın sağlamak için koordinasyon sağlamak, deniz yüzeyinde oluşabilecek petrol sızıntısı, sıvı atık, katı atık vb. kirlenmelere müdahale edilmesi esnasında gerektiğinde lojistik destek sağlamak,

h) Deniz, kıyı ve sahil alanlarında petrol ve türevi maddeler ile tehlikeli olabilecek atıkların temizlenmesine yönelik yapılan risk değerlendirmelerine göre personel ve ekipmanları temin ederek bu personelin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerekli eğitimi almalarını sağlamak.

ı) Büyükşehir Belediyesine tahsisli plajlara ve diğer kıyı alanlarına konulacak büfe, kabin, duş ünitesi, rampa v.b. ihtiyaç duyulan ünite ve malzemeleri belirleyerek temin etmek/ettirmek. Bu malzemelerin yerlerine yerleştirilmesini, sökülmesini ve muhafaza edilmesini ilgili Daire Başkanlıklarıyla koordineli olarak sağlamak/sağlatmak.

i) Büyükşehir Belediyesine tahsisli plajlarda ve diğer kıyı alanlarında altyapının (zemin, elektrik, su, atık su) hazırlanmasını BASKİ ve ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine ederek yaptırmak.

j) Büyükşehir Belediyesine tahsisli plajlarda ve diğer kıyı alanlarında Mavi Bayrak işlemleri ile yüzme alanlarının duba, şerit vs. ile işaretlenmesi ile can kurtaran hizmetlerini İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek yaptırmak.

(2) Denetim hizmetleri kapsamında;

a) Kıyı ve denizde çevrenin koruma ve kontrolüne yönelik denetim hizmetlerinin ilgili Daire Başkanlıkları ve Liman Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

b) İmar planlarına aykırı yapılanmaları İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetim altında tutmak için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak.

c) Kıyı ve denizde çevrenin koruma ve kontrolüne yönelik denetim hizmetlerinin ilgili Daire Başkanlıkları ve Liman Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek, denizlerin göl ve nehirlerin kirletilmesini önlemek amacıyla gereken tedbirlerin alınması için gereken çalışmaları yapmak.

ç) Deniz, kıyı ve sahil alanlarında petrol ve türevi maddeler ile tehlikeli olabilecek atıkların temizlenmesine yönelik yapılan risk değerlendirmelerine göre personel ve ekipmanları temin ederek bu personelin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerekli eğitimi almalarını sağlamak.

d) Büyükşehir Belediyesine tahsisli plajlarda ve diğer kıyı alanlarında sezon boyunca gündüz ve gece denetim yaparak verilen hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.