Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Kadriye Güldüren
  • Görevi : Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş

    20.05.1985 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğmuştur.

    Anadolu Ünivesitesi' nin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olup, aynı zamanda Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nü de bitirmiştir.

    2007 yılında Balıkesir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde Zabıta Memuru olarak göreve başlamış olup, 2014 - 2019 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığına bağlı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünde, Şube Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Belediye Tiyatro Şube Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.  • Görevleri

Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile bu alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,

(2) Kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri programlayıp gerçekleştirmek,

(3) Sosyal ve Kültürel değerler üzerine yapılmış çalışmaları derlemek ve yayımlamak,

(4) Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi ve gezi programları düzenlemek, gerçekleştirmek,

(5) Valilik, belediyeler, üniversiteler, resmi kurumlar, odalar, sivil toplum örgütleri, şair, yazar ve sanatçılarla işbirliği içerisinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, katkı koymak, desteklemek,

(6) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek,

(7) Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda çalışmalar yapmak, tarihi eserlerin korunmasına, sahip çıkılmasına ve halkımızın hizmetine sunulmasına katkı koymak, onarmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

(8) Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek. Bu amaçla,

a) Halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, ihtisas kütüphaneleri,

b) Kent müzeleri, sanat müzeleri, etnografı müzeler,

c) Anı evleri ve araştırma merkezleri,

ç) Kültür mirası el sanatlarını yaşatma ve sergileme atölyeleri,

d) El sanatları eserleri, el yazmaları, tablolar, haritalar, gazeteler vb. her türlü eserin bakım onarım ve restorasyonu için laboratuarlar gibi kültür ve sanat tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

(9) Kültür ve tabiat varlıklarını, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânları, bunların işlevleri ve durumlarını takip etmek, envanter güncellenmesi çalışmalarını İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü gözetiminde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile koordine etmek,

(10) Hemşeriler arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, el sanatlarının ve kültürel değerlerin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda Belediye Başkanlığı birimlerince gerçekleştirilecek etkinlikleri, ilgili birimlerle koordine ederek planlamak ve bu birimle işbirliği içinde uygulamak ve sonuçları değerlendirmek,

(11) Yurt içinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle, karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür ve sanat alanlarında faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis edilmesine ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, kararın öngördüğü ilişkileri kurmak ve yürütmek, tesislerin tahsisi konusunda mevzuat esaslarına bağlı kalınarak Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

(12) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Büyükşehir genelinde gerçek ve tüzel kişilerce fuar ve sergi alanları açılmasına izin vermek,

(13) Kültür ve sanat hizmetlerini ve etkinlikleri planlarken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüile koordine etmek, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, kültür, sanat hizmetlerine ve etkinliklere uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemleri almak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak Kültür ve sanat hizmetleri alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(14) Valilikte düzenlenen Ulusalve Dini bayramlar Kutlama Komitesine Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısının katılımını sağlamak, ulusal ve dini bayram günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği belediye hizmet ve görevlerini koordine etmek,

(15) Kültür ve sanat hizmetlerinde ve diğer faaliyetlerde etkililik, ekonomiklik ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamaktır.

(16) Kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamak, bu kapsamda Kent Konseyinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kent Konseyinde oluşturulan görüşleri belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme aldırmak, görüşme sonuçlarını kent konseyi ile değerlendirmektir.