Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Makine İkmal Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Ferhat Turğut
  • Görevi : Makine İkmal Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak,

(2) Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin periyodik bakım ve küçük onarımları için ihtiyaç duyulan mallar ile yedek parça, yağ, akaryakıt vb. malzemeyi ilgili Şube Müdürlüklerinden talep etmek, temin edilen malzemeyi teslim almak, giriş kaydını yapmak, ambarlarda depolamak ve dağıtmak,

(3) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılması talep edilenler için gereken belgeleri düzenleyerek, ilgili Şube Müdürlüğüne bildirmek, ekonomik ömrünü doldurduğu veya hurdaya ayrılması gerektiği değerlendirilenler için ilgili Daire Başkanlıklarına rapor iletmek,

(4) Belediyeye ait kaza yapan araç ve iş makinelerinin, hasara uğrayan diğer araç, gereç ve makinelerin hasar tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak, bu gibi araçların küçük ve büyük onarımlarının yapılmasını sağlamak, raporu ve sonucu (işçilik ve fatura vb.) kullanıcının bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına göndermek,

(5) İlave ataşman alımı, yapımı veya yaptırılması için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,

(6) Talepler çerçevesinde araç ve iş makineleri kiralamak,(7) Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için Motorlu Araç, İş Makinesi, Diğer Araç, Gereç ve Makinelerin Bakım Onarım Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.