Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Şinasi Yılmaz
 • Görevi : Muhtarlık İşleri Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  Şinasi Yılmaz, 1974 yılında Balıkesir Altıeylül İlçesine bağlı Dişbudak Köyünde doğdu.

  1998 yılında Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmetli olarak göreve başladı.2002 yılında lise, 2005 yılında ön lisans ve 2011 yılında işletme fakültesini tamamladı. Milli Eğitim Müdürlüğünce çeşitli dönemlerde açılan sınavları kazanarak önce memur daha sonra şef oldu.

  2011 yılında İl Özel İdaresinde kurulan Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne Şef olarak atandı.2012 yılında ise İl Özel İdaresindeki görevinin yanında Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreterliğine getirildi.2013 yılında Mahalli İdareler Müdürlüğünce açılan Müdürlük sınavını da kazanarak Müdür kadrosuna atandı.

  Sağlıkspor, Sanayispor ve Polisgücü futbol takımlarında futbol oynadı.

  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yapan Yılmaz, Eylül 2019 yılından itibaren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

  Evli, 3 çocuk babasıdır. • Görevleri

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Muhtarlık bilgi sistemini oluşturmak, bilgi sistemi kapsamında muhtarların iletişim bilgilerini, muhtarlığın ihtiyaç ve taleplerini, mahalle bazında götürülen hizmetleri ve gereken diğer hususları güncel olarak bulundurmak, gerektiğinde listeler halinde dökümünü çıkarmak, Başkanlık Yönetim Bilgi Sistemine entegre etmek, bu konuda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak,

(2)    Muhtarların ilettiği talep ve önerileri çeşitli vasıtalarla ve çeşitli şekillerde almak,

a)    Alınan talep ve önerileri analiz etmek, önem ve öncelik sıralaması yaparak, konuyu ilgili Başkanlık birimlerine iletmek,

b)    Başkanlık birimlerine iletilen talep ve önerilerin takibini yapmak, yapılan işler ve geleceğe dönük planlamalar hakkında muhtarlara geri bildirimde bulunmak,

(3)    Mahallelerin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamak,

a)    Sağlanacak yardım ve desteğe ilişkin yıllık programlar hazırlamak,

b)    Hazırlanan programları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine etmek, onaylatmak ve uygulamaya koymak,

(4)    Kamu yararına çalışan tüm diğer kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık hizmeti, ayni yardım vb. tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesince bütünleştirmesi gibi projelerde muhtarlıklar seviyesindeki koordinasyonu sağlamak,

(5)    Belirli dönemlerde, Belediye Başkanı başkanlığında, geniş katılımlı muhtarları bilgilendirme toplantıları düzenlemek, hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirmek,

(6)    İçişleri Bakanlığının "www.muhtar.gov.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde yapılacak talep ve önerileri kurumsal kullanıcı vasıtasıyla takip etmek,

a)     Bu maksatla, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanını ve bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını bu sisteme tanıtmak, değişiklikleri yansıtmak,

b)    Elektronik ortamda gelen talepleri ve Belediyeye yönlendirilen talepleri en geç 15 gün içinde sistem üzerinden cevaplamak,

c)    Muhtarların sistemi kolayca kullanmalarını sağlamak üzere, gerektiğinde Valilik koordinasyonunda eğitim vermek,

ç)    Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor almak, toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini, ilgili Genel Sekreter Yardımcısının bilgisi dâhilinde sisteme işlemek,

d)    İletilen taleplerin sonucunu, muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek,

(7)    İçişleri Bakanlığından veya Valilikten bu konuda gelen yazıları Genel Sekretere, Kaymakamlıklardan gelen yazıları Genel Sekreter Yardımcısına sunmak ve direktifleri çerçevesinde gereken tedbirleri almaktır.