Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Mehmet Bora Dönmez
 • Görevi : Park ve Bahçeler Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 224 29 17 - 3534
 • E-posta : kent.estetigi@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  Mehmet Bora Dönmez, 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu.

  Üniversite lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programında tamamlamıştır.

  2008-2013 yılları arasında özel sektörde çeşitli proje ve şantiye uygulamalarında görev almıştır. 2013 yılında Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mimar olarak görev almıştır.

  2017 yılı Ocak ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında Kentsel Tasarım Şube Müdür V. ve 2019 yılı Nisan ayında Park ve Bahçeler Şube Müdür V. olarak görevlendirilmiştir.

  Evli ve bir kız çocuk babasıdır. • Görevleri

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Kentte bulunan veya bulunması planlanan rekreasyon (aktif / pasif) alanlarının tespiti için İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve diğer kurumlar ile birlikte çalışmak,

(2) Ağaçlandırma sahaları düzenlemek, bu sahalarda ağaçlandırma yapmak, ağaç budama-bakım ve nakilleri ile bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele etmek,

(3) Hemşehrilerden gelen talepler doğrultusunda ağaç kesme, budama, ağaç sökme ve dikme, imkânlar dâhilinde ve ücreti mukabilinde bitkisel toprak temini hizmetleri vermek,

(4) Kentsel mekânlarda, çevrede yaşayan nüfusa uygun büyüklükte olacak şekilde, hemşehrilerin ve çocukların temiz hava almasına yönelik,

a) Yaya yolları,

b) Spor alanları,

c) Bölge ve çocuk parkları,

ç) Hayvanat bahçeleri,

d) Karayollarının orta kaldırımları ve yollar üzerindeki meydanlarda, alt ve üst geçitlerde peyzaj düzenlemeleri,

e) Sahil şeridi peyzaj düzenlemeleri yapmak, yaptırmak,

(5) Gerektiğinde ilçe belediyeleri ile birlikte şehitlikler yapmak, yaptırmak,

(6) Kentsel alanlarda atıl bulunan küçük ve bakımsız kentsel mekânları(yol, kavşak ve köprü kenarları ve benzeri yerler) tespit etmek ve yeşil alan ve/veya dinlenme parkı olarak düzenlemek, hemşehrilerin bu konudaki dilek, şikâyet ve önerilerini değerlendirerek ilgili birimler ve kurumlarla koordineli olarak çözüme kavuşturmak,

(7) Kentsel alanlarda bulunan kamuya ait binalar, eğitim tesisleri ve dini tesislerin bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili başvuruları değerlendirmek, uygun bulunanları yıllık programa almak, gereken düzenlemeleri yapmak, tanzimi tamamlanmış yerlerin eksik görülen donanımlarını tamamlamak,

(8) Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm kentsel mekânların,

a) Bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,

b) Engelli erişimi ve kullanımına uygun olmasını sağlamak,

c) Su tesisat ve malzeme montaj ve tadilat işlerini yürütmek,

ç) Su faturalarının takibini ve ödeme işlemlerini yapmak,

d) Bu alanlarda kendiliğinden yetişen ve ekonomik değeri olan bitkisel ürünlerin, ilgili mevzuat uyarınca satışını yapmak,

(9) Kentsel mekânlarda gerekli olan araç, gereç ve malzemeleri, kent mobilyası, gübre, toprak gibi zirai sarf malzemeleri ile fidan ve tohum ihtiyaçlarının tespitini, temin veya tedarikini yapmak, bu malzemeler için ambar işletmek, ambar kayıtlarını tutmak,

(10) Yapım, bakım, onarım, tedarik faaliyetlerinin tamamını içerecek şekilde yıllık programlar hazırlamak ve uygulamaya koymak,

(11) Belediyenin kutlama, tören, kültürel ve sosyal etkinlik vb. faaliyetlerinde, faaliyeti düzenleyen Başkanlık birimleri ile koordineli çalışarak, faaliyet alanlarının düzenlenmesine destek olmak,

(12) Kış aylarında Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına destek olmaktır.