Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Şirket, İştirak ve İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürlüğü