Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Murat Karaca
 • Görevi : Trafik Hizmetleri Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2648
 • Faks : (+90) 266 239 06 40
 • E-posta : ulasim@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1983 yılı Balıkesir doğumlu olan Murat KARACA ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamlayıp, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat Öğretmenliğinden mezun olmuştur. 2006-2007 yıllarında Konya Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamlanmıştır. 2014-2015 yıllarında Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliğini tamamlayarak mezun olmuştur. 2007 yılında Balıkesir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Trafik Zabıta memuru olarak göreve başlamıştır. 2016 Şubat ayında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapmıştır. 2017 Ağustos tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdür Vekilliği görevini yürütmüştür. 21.11.2017 tarihi itibariyle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdür Vekilliğine atanmıştır halen bu görevine devam etmektedir.

  Murat Karaca evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol çizgilerini, yaya geçidi ve okul geçidi çizgilerini çizmek, yolların ve çizgilerin yıllık bakımlarını yapmak,

(2)    UKOME kararları gereği veya gerekli görülen kavşaklara ve yerlere ışıklı-ışıksız trafik işaretleri, sinyalizasyon ve işaret levhalarının,

a)    İmal ve montajları ile yer işaretlemelerini karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak yapmak,

b)    Mevcut olanların periyodik kontrollerini yapmak, yıpranan veya hasar görenler ile ilgili gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,

(3)    Düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemini  (TEDES)  işletmek,

(4)    Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları sırasında, ilgili alt yapı birim veya kurumlarınca karayolu üzerinde alınması gereken trafik tedbirlerini aldırmak, işaretlemeleri yaptırmak ve bunları denetlemek,

(5)    Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak,

(6)    Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen ve görev alanında bulunan tedbirleri almak,

(7)    Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

(8)    İşbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek maksadıyla, trafik zabıtası ile bir protokol yapmak,

(9)    Otopark yerleri gibi UKOME kararı gerektiren trafikle ilgili konularda ön inceleme ve değerlendirme yaparak Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak,

(10)    Karayolunda trafiği hususunda işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek maksadıyla, trafik zabıtası ile bir protokol yapmak,

(11)    Madenlerin Geçiş Yolu İzin Belgesi ile ilgili işlemleri yürütmektir.