Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Nurullah Erel
  • Görevi : Trafik Hizmetleri Şube Müdürü

  • Özgeçmiş

    Nurullah Erel 1984 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olup; 2007 yılında KPSS ile Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başlamış, 2014 yılında Zabıta Daire Başkanlığında Trafik Zabıta Komiseri olarak, 2015 yılından itibaren Zabıta Daire Başkanlığında Trafik Zabıta Şube Müdür vekili olarak ve 2017 yılında da Güvenlik Şube Müdürü olarak görevini yapmıştır.

    Erel, 2019 tarihi itibariyle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığında Ulaşım Denetleme Şube Müdürü ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürü olarak görevini yapmaktadır.  • Görevleri

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol çizgilerini, yaya geçidi ve okul geçidi çizgilerini çizmek, yolların ve çizgilerin yıllık bakımlarını yapmak,

(2)    UKOME kararları gereği veya gerekli görülen kavşaklara ve yerlere ışıklı-ışıksız trafik işaretleri, sinyalizasyon ve işaret levhalarının,

a)    İmal ve montajları ile yer işaretlemelerini karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak yapmak,

b)    Mevcut olanların periyodik kontrollerini yapmak, yıpranan veya hasar görenler ile ilgili gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,

(3)    Düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemini  (TEDES)  işletmek,

(4)    Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları sırasında, ilgili alt yapı birim veya kurumlarınca karayolu üzerinde alınması gereken trafik tedbirlerini aldırmak, işaretlemeleri yaptırmak ve bunları denetlemek,

(5)    Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak,

(6)    Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen ve görev alanında bulunan tedbirleri almak,

(7)    Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

(8)    İşbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek maksadıyla, trafik zabıtası ile bir protokol yapmak,

(9)    Otopark yerleri gibi UKOME kararı gerektiren trafikle ilgili konularda ön inceleme ve değerlendirme yaparak Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak,

(10)    Karayolunda trafiği hususunda işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek maksadıyla, trafik zabıtası ile bir protokol yapmak,

(11)    Madenlerin Geçiş Yolu İzin Belgesi ile ilgili işlemleri yürütmektir.