Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Kurthan Gençel
  • Görevi : Turizm ve Tanıtım Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş

    1977 Burhaniye doğumlu olan Gençel,liseyi  İzmir Atatürk Lisesi’nde, Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamış, yüksek lisans öğrenimini de yine aynı üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde gerçekleştirmiştir.

    1997 yılında başladığı meslek yaşantısında ülkenin ileri gelen özel sektör firmalarında proje yöneticisi, danışman statüsünde hizmet vermiş, 2005 yılında Mimar olarak göreve başladığı Beyoğlu Belediyesi’nde çeşitli teknik birimlerde bulunmuş, kurumlar arası koordinasyon, proje ve süreç  yöneticisi olarak çalışmıştır. 2019 Temmuz ayında memleketi  Ayvalık’ta Teknik Başkan Yardımcısı olarak göreve gelmiş, 2020 Mart ayında Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü’nde mimar olarak vazifeye başlamış olup  2020 Temmuz  tarihinden beridir de Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

    10.10.2010 tarihi doğumlu Ada ve Ege adında ikiz çocuklar babasıdır.  • Görevleri

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Her türlü imkândan yararlanarak, Balıkesir’in millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve kanalıyla yurt dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kolokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak, bu tür faaliyetlerin Balıkesir’de yapılmasını özendirmek, ödül vermek,

(2) Dünya ve Türkiye seyahat ticaretinin Balıkesir’e yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, bunların faaliyetlerine yardımcı olmak,

(3) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet etmek ve ağırlamak,

(4) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,

(5) Balıkesir’e yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların oluşturulması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü etüt ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, istatistik verilerini derlemek,

(6) Turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

(7) Balıkesir’e yönelik turizm talebini artırmak amacıyla yurt dışında basın, yayın gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmetleri satın almak,

(8) Yurt dışı ilişkiler kapsamındaki faaliyet ve görevlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle ve Strateji Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü aracılığı ile yürütmektir.