Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Koray Başa
 • Görevi : Yapı İşleri Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 239 05 20

 • Özgeçmiş

  1987 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu.

  İlkokulu Edincik Merkez İlköğretim Okulunda, Ortaokulu Bandırma Ortaokulunda  ve Liseyi Şehit Mehmet Gönenç Lisesinde okudu. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisansa devam etmektedir.

  2011  yılında  Balıkesir İl Özel İdaresinde  İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2011- 2014 yılları arasında Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisliği yaptı. Askerlik görevini 2012 yılında Diyarbakır’da yapmıştır.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda Yapım İşleri Şube Müdür Vekili olarak ve 2019 yılında Yapı İşleri Şube Müdür Vekili olarak atandı.

  BAŞA, evli ve bir çocuk babasıdır. • Görevleri

Yapı İşleri Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü bina ve tesisin yapım işlerini yapmak, yaptırmak,

(2) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, kütüphane, müze, spor alanları, dinlence, eğlence ve benzeri yerler ile gerektiğinde mabetler, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, yaptırmak,

(3) Alt ve üst geçitler, köprüler yapmak, yaptırmak,

(4) Yolcu ve yük terminalleri, açık ve kapalı otopark yerleri yapmak, yaptırmak,

(5) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak,

(6) Yapımı gerçekleştirilen bina ve tesislerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak ve ilgili birim, kuruluş veya kurumlara teslim etmek,

(7) Bildirime tabi olarak belediye bina ve tesislerinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki bakım, onarım ve tadilatını yapmak, yaptırmak,

(8) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, kütüphane, müze, spor alanları, dinlence, eğlence ve benzeri yerler ile gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri ilgili bina ve tesislerin onarım ve tadilatını yapmak ve gerektiğinde malzeme desteği sağlamak,

(9) İlgili birimlerin talepleri ve mevzuata uygunluğu halinde, Belediyeye ait bina ve tesislerin küçük ve büyük onarımlarını yapmak, yaptırmak,

(10) Talep üzerine bina yıkım işlerini yönetmek, yıkıma destek olacak kolluk personeli, uzman personel, işçi, ilave araç ve iş makinesi taleplerini ilgili Başkanlık birimlerinden yapmak veya yıkım işini hizmet alımı usulü ile yaptırmak,

(11) Belediyenin tüm bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarına ilişkin sistemlerin tanımlanması, yönetim ve uygulama esas ve usullerinin standardizasyonu ve kontrolünün sağlanması, bu alanda görev ve sorumlulukların belirlenmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bina ve Tesis Bakım Onarım Yönergesini hazırlamak,

(12) Ambar İşletmesi kapsamında;

a) Belediyeye ait bina ve tesislerin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki bakım ve onarım işleri için temin veya tedarik edilen mallar ve malzemeyi teslim almak, ambar giriş kayıtlarını yapmak, ambarda depolamak ve belgeye dayalı talebe istinaden dağıtmak, ambar çıkış kayıtlarını tutmak,

b) Ambarlarda depolanan mallar ile malzemelerin, tasnifine, envanter kontrolüne, ambarda iken bakımına ve korunmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak,

c) Şube Müdürlüğü yetkisinde olan ve evsafını kaybetmiş veya kullanım yeri kalmayan mallar ile malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması için toplanması, depolanması, kayıtlarının tutulması işlemlerini yapmak,

ç) Evsafını kaybetmiş veya kullanım yeri kalmayan bu mallar ile malzemeleri Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara teslim etmek veya usulüne uygun şekilde satışını yapmak ve bedelinin gelir kaydedilmesini sağlamak üzere, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına teslim etmektir.